Informace o poslanci

   získáte prostřednictví těchto odkazů :

      

    Poslanecká sněmovna

    http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6002

    Kraj Vysočina

    http://www.kr-vysocina.cz/

    Město Pelhřimov

    http://pejr.info/

    http://www.mupe.cz

    ČSSD

    http://www.cssd.cz/


   facebook pro komunikaci s veřejností

      https://www.facebook.com/pages/Ji%C5%99%C3%AD-B%C4%9Bhounek/1403854226579308


 


 


 


 


 

 

Kontakt

MUDr.Jiří Běhounek, poslanec Regionální poslanecká kancelář
Tylova 837
393 01 Pelhřimov
+420 734 430 434
minaru.rpk@seznam.cz